Selv- og medbestemmelse  

 

SpecialUndervisningsNetværkets udviklingsprojekt 2013

Selv- og medbestemmelse og medborgerskab handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab i praksis handler det både om den enkelte elevs viden og kompetencer i forhold til at deltage i samfundet. Det er derfor vigtigt, at undervisning i medborgerskab på STU-uddannelsen ikke alene foregår som særlige undervisningsforløb, men at tankegangen er til stede i dagligdagen - også uden for undervisningen.

Selv- og medbestemmelse og deltagelse i demokrati­ske beslutningsprocesser kan blive en naturlig del af dag­ligdagen, når eleverne får øvet centrale fær­digheder. Samtidig med at der er fokus på medborgerskab i undervisning og i sam­spillet med den øvrige praksis.

I SpecialUndervisningsNetværket kommer dette brede perspektiv til udtryk i en række forskellige projekter på de otte uddannelsescentre under fællesoverskriften selv- og medbestemmelse.

De enkelte uddannelsescentre har bl.a. arbejdet med:

  • Udvikling og videreudvikling af egne undervisningsmetoder
  • Afprøvning, evaluering og tilpasning af formidlingsmaterialer og metoder i undervisningspakke fra Socialstyrelsen
  • Deltagelse og udvikling af struktur for klasseråd, elevråd og skolebestyrelse  

 Tilrettelæggelsen af forløbene har været forskellige på de enkelte uddannelsessteder. Der har blandt været afholdt demokrati-uge, temadage og længere forløb om selv- og medbestemmelse. Fælles for alle forløb er, at det har dannet udgangspunkt for løbende fælles refleksion og dialog i medarbejdergrupperne på de enkelte uddannelsescentre, så der er sket en omfattende tværgående læring og erfaringsudveksling.
 
Udviklingsprojektet er afsluttet og evalueret i efteråret 2013.  

Klik nedenfor for at læse rapporten om SpecialUndervisningsNetværkets udviklingsprojekt om selv- og medbestemmelse.

Yderligere information
Kontakt Klaus Dam Tholstrup, ASV Horsens på telefon 76 29 72 03 eller på kdt@horsens.dk.

Læs rapporten Selv- og medbestemmelse (1.0 Mb)
SpecialUndervisningsNetværket