Samarbejde og kommunikation

Med udgangspunkt i brugerundersøgelsen i 2009 blandt forældre og samarbejdspartnere har netværket arbejdet med  at udvikle kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere. Hvert uddannelsescenter har arbejdet med udviklingsområder, hvor de hver især har særlige forudsætninger eller udviklingspotentialer. 

Der blev arbejdet med at forbedre kommunikation og samarbejde med forældre, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere.


Der blev blandt andet arbejdet med udvikling af kommunikationen med forældrene i dagligdagen, da erfaringsmæssig viden understøtter, at samarbejde og kommunikation med pårørende i dagligdagen styrker elevens mulighed for at profitere af undervisningen og udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

Et andet indsatsormåde var udvikling af kommunikation omkring undervisningsplanen, fordi samarbejdet mellem skolen, forældre, UU-vejledere og sagsbehandlere om elevens undervisningsplan er afgørende for at skabe helhed og sammenhæng i den unges forløb før, under og efter uddannelse.

Kommunikation med UU-vejledere, sagsbehandlere og forældre til 
potentielle elever var et tredie udviklingsområde. Det er vigtigt, at de kender den enkelte skoles undervisningstilbud og kvalitet og dermed kan vælge på et kvalificeret grundlag, så den unge begynder på det rigtige tilbud fra starten. 

Der er en lang række resultater af udviklingsarbejdet:

 
  • Udvikling af samarbejdet med pårørende og professionelle omkring den individuelle undervisningsplan
  • Pilotprojekter med udvikling af forældresamarbejde med udgangspunkt i elektronisk kommunikation
  • Udvikling af opsøgende tiltag og kommunikation for at øge kendskabet til uddannelsescentret og etablere relationer til samarbejdsparter, kommende elever, forældre og pårørende
  • Udvikling af hjemmesider, brochurer, skoleaviser, ugebreve, skemaer, kalender og kontaktbog

 Klik nedenfor for at læse mere om udviklingsarbejdet.

Udvikling af samarbejde og kommunikation med forældre og samarbejdspartnere (0.5 Mb)
SpecialUndervisningsNetværket