Praktik – et vigtigt skridt på vejen  

 

SpecialUndervisningsNetværkets udviklingsprojekt 2012

Gode praktikforløb er afgørende for elever på STU-uddannelsen. Praktikforløb og praktiske aktiviteter er et væsentligt element i afklaringen af elevens ønsker og muligheder med hensyn til fremtidig beskæftigelse eller uddannelse efter STU-uddannelsen.   

Syv uddannelsescentre i SpecialUndervisningsNetværket har i 2012 arbejdet med at udvikling omkring tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af praktikforløb. Hvert uddannelsescenter har arbejdet med udvikling af praktikområdet på forskellige områder, hvor det enkelte uddannelsescenter har vurderet, at de havde et særligt udviklingspotentiale.

Undervejs i projektperioden har en projektgruppe arbejdet på tværs af uddannelsescentrene med videndeling, erfaringsudveksling og fælles idéudvikling omkring nye muligheder. På den måde er effekten af de mange enkeltprojekter optimeret.   

Uddannelsescentrene har bl.a. arbejdet med følgende områder:

  • Udvikling af praktikbeskrivelser, evaluering mv. tilpasset forskellige elevgrupper og linjer

  • Udvikling af samarbejde med jobcentre og lignende andre aktører

  • Systematisering og udvikling af samarbejdet med praktiksteder

  • Afprøvning af mulighederne for at have elever i praktik i arbejdsfunktioner internt på det enkelte uddannelsescenter, f.eks. pedel, IT-support og kontor

  • Muligheder for at integrere praktiske aktiviteter på det enkelte uddannelsescenter i STU-undervisningen


Udviklingsprojektet er afsluttet og evalueret i august 2012.  

Klik nedenfor for at læse rapporten om SpecialUndervisningsNetværkets udviklingsprojekt for praktikforløb.

Yderligere information
Kontakt Klaus Dam Tholstrup, ASV Horsens på telefon 76 29 72 03 eller på kdt@horsens.dk.

Læs rapporten Praktik - et vigtigt skridt på vejen (0.3 Mb)
SpecialUndervisningsNetværket