Afsluttende rapport om SpecialUndervisningsNetværkets udviklingsprojekt Om at lære nyt. 01-11-2015

SpecialUndervisningsNetværkets ni skoler har i skoleåret 2014/2015 samarbejdet om at udvikle og afprøve metoder til at øge elevernes bevidsthed om egen læring.

Med udgangspunkt i et fælles kommissorium har skolerne har arbejdet med forskellige metoder, som er afprøvet i praksis, evalueret, tilpasset og videreudviklet. Nogle skoler har også arbejdet med formidlingsaktiviteter som udgangspunkt for forventningsafstemning og dialog med både nuværende og kommende elever.

Den afsluttende rapport om udviklingsarbejdet på de ni skoler kan downloades herunder.

For yderligere information om projektet kontakt projektleder Gitte Jensen, CSV Koldning på 
gjen@kolding.dk eller på telefon 5140 7532

Læs rapporten her (2.8 Mb)
Om at lære nyt 12-11-2014
SpecialUndervisningsNetværket arbejder på et nyt fælles udviklingsprojekt. Formålet er at identificere, afprøve og evaluere brugbare metoder til tilrettelæggelse af undervisning, så eleverne højner deres bevidsthed om egen læring og bevidsthed om den udvikling i egen læring, der sker over tid.
Kommisorium for Om at lære nyt (87.7 Kb)
SpecialUndervisningsNetværket