Kvalitetssikring

Elevundersøgelsen i 2010 viste, at uddannelsescentrenes  udviklingsarbejde med elevernes bevidsthed om egen læring i 2009 har haft effekt. Selve undervisningen havde fået større vægt i elevernes vurdering, og bevidstheden har også gjort dem mere kritiske.

I SpecialUndervisningsNetværket tager vi det som et udtryk for en positiv udvikling og har derfor valgt at arbejde med Best Practice og Next Practice inden for undervisning.


SpecialUndervisningsNetværket har udviklet fælles kvalitetsbeskrivelser for:

  • Individuel undervisningsplan
     

  • Undervisningsmiljø
     

  • Ungdomsmiljø

Formålet med fælles kvalitetsbeskrivelser er at skabe en faglig funderet ramme til sikring af høj kvalitet i undervisning og fritidstilbud på Netværkets uddannelsescentre.


Samtidig er kvalitetsbeskrivelserne et redskab til at give tydelig information om tilbud og samarbejdet omkring eleven. Målgrupper er elever, forældre, pårørende og samarbejdspartnere. 

 

To uddannelsescentre har desuden kvalitetsbeskrivelser inden for deres specifikke områder.

 
  • Uddannelsescenter Mariebjerg: Pædagogiske og praktiske aktiviteter, udeprojekter motion og idræt, Herbor samt sammenhæng mellem undervisning og kollegium 

  • Ungdomscenter Knudmosen: Udvikling af de unges livskompetencer

Klik her for at læse mere om SpecialUndervisningsNetværkets arbejde med kvalitetssikring. (0.3 Mb)
SpecialUndervisningsNetværket