Kvalitetssikring

Målet med udvikling af fælles kvalitetsbeskrivelser er at skabe en faglig funderet ramme til sikring af høj kvalitet i undervisning og fritidstilbud på Netværkets uddannelsescentre.

 
Kvalitetsbeskrivelserne er samtidig et redskab til at give tydelig information om tilbud og samarbejdet omkring eleven. Målgrupper er elever, forældre, pårørende og samarbejdspartnere. 

 

Parallelt med det fælles udviklingsarbejde har nogle uddannelsescentre udarbejdet kvalitetsbeskrivelser inden for center-specifikke områder:

  • Uddannelsescenter Mariebjerg: Pædagogiske og praktiske aktiviteter, udeprojekter motion og idræt, Herbor samt sammenhæng mellem undervisning og kollegium 
  • Ungdomscenter Knudmosen: Udvikling af de unges livskompetencer

SpecialUndervisningsNetværket