Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsysselsyssel

 

STU - Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse 
STU for unge

 • aspergere/autister

 • udviklingshæmmede

 • ADHD’ere

 • tilknytnignsforstyrrede

 • med socio/emotionelle vanskeligheder

LAB forløb
 
KVU - Kompenserende voksenundervisning
Kurser til personer med

 • erhvervet hjerneskade

 • progredierende lidelser

 • psykiske lidelser:

 • læsevanskeligheder

 • generelle indlæringsvanskeligheder

 • brug for kognitive hjælpemidler 

KlubHjerneværket
En arbejdsrehabiliteringsklub for personer med en erhvervet hjerneskade

 
Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel
Elsagervej 25
9800 Hjørring
T: 72 33 59 00

E: ckuv@hjoerring.dk

 
Læs mere om Specialskolen for Voksne, Vendsyssel på vores hjemmeside, som du finder under linket til højre.
 
Kontakt vedrørende SpecialUndervisningsNetværket: 

Centerleder Birthe Gadekær på telefon 72 33 59 02 eller på birthe.gadekaer@hjoerring

 
 
SpecialUndervisningsNetværket