CSU Egedammen, Hillerød

 
Uddannelser og tilbud på CSU Egedammen:
STU for unge udviklingshæmmede
STU for unge med autisme
STU for unge med kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser
 
Kurser for unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder
 
Fritidsordning for unge med særlige behov
 
Aktivitets- og samværstilbud for unge og voksne med særlige behov
 
CSU Egedammen
Skovledet 14

3400 Hillerød

T 7232 3900
 

Læs mere om CSU Egedammen på vores hjemmeside, som du finder under
linket til højre.
  
 
SpecialUndervisningsNetværket