Brugertilfredshedsundersøgelser

Netværket gennemfører løbende fælles tilfredshedsundersøgelser for at sikre, at elever, forældre og samarbejdspartneres behov og prioriteringer har fokus i udviklingsarbejdet.


Formålet med tilfredshedsundersøgelser er:

  • at overvåge kvaliteten i vores tilbud
  • at sikre at vi anvender ressourcerne rigtigt
  • at skabe udgangspunkt for dialog og læring i udviklingsarbejdet på tværs af uddannelsescentrene 

Du kan læse om vores undersøgelser under de enkelte år:

  • Elevtilfredshedsundersøgelse 2008

  • Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende og samarbejdspartnere 2009

  • Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

  • Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende og samarbejdspartnere 2011

  • Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

  • Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

SpecialUndervisningsNetværket