Brugertilfredshed, organisatorisk læring

og udvikling

SpecialUndervisningsNetværkets udviklingsarbejde baseres på elevtilfredshedsundersøgelser og nyeste faglig viden inden for didaktik og pædagogik. Der er fokus på krav og efterspørgsel efter uddannelsestilbud med høj faglig kvalitet, som omsættes i praksis med tydelig effekt på elevernes læring og udvikling.


Uddannelsescentrene i SpecialUndervisningsNetværket samarbejder om at udvikle pædagogiske og didaktiske metoder for at sikre eleverne de bedste tilbud. Afhængigt af udviklingsarbejdes karakter trækkes på udviklingsmetoder inden for bl.a. aktionslæring, hverdagsinnovation, systemisk tænkning og appreciative inquiry. 
 

Netværkets fælles udviklingsprojekter tager udgangspunkt i brugertilfredsheds-undersøgelser, som gennemføres blandt uddannelsescentrenes elever. Tilfredshedsmålingerne anvendes til at identificere fælles og individuelle udviklingsområder. Der er desuden fokus på at identificere uddannelsescentre, der opnår særlig gode resultater på specifikke områder, og hvor praksis kan danne udgangspunkt for erfaringsudveksling og læring med henblik på at udvikle metoder på tværs af uddannelsescentre.

 

SpecialUndervisningsNetværket