Elevernes bevidsthed om egen læring

Den første elevtilfredsundersøgelse i 2008 viste, at eleverne ikke i særlig grad var fokuseret på undervisning og egen læring.

Elevers bevidsthed om egen læring styrker deres læringspotentiale. Derfor var det første fælles udviklingsområde, at udvikle metoder til at højne elevernes bevidsthed om egen læring.

Der er arbejdet med både Best Practice og Next Practise inden for formidling i forhold til elevernes bevidsthed om undervisning, mål og resultater af et læringsforløb. 

Resultatet er udvikling af nye metoder og en fælles værktøjskasse med ideer og metoder, som dels kan skabe større bevidsthed om undervisningen for den enkelte elev, og dels skabe refleksion om formidlingspraksis i medarbejdergruppen.

Der er arbejdet med forskellige metoder, som er tilpasset elevgruppernes muligheder for at profitere af øget inddragelse og forståelse – og dermed bevidsthed om egen læring.

 

SpecialUndervisningsNetværket