ASV Horsens

 

Uddannelser og tilbud på ASV Horsens:
STU for unge udviklingshæmmede
STU for unge med autismespektrumforstyrrelser
STU for unge med ADHD
STU for unge med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder
STU for unge med kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser
 
Samarbejde med "Kollegie Amaliegade" - kollegie for STU-elever
Samarbejde med "Din Fritidsundervisning"
Samarbejde med "Ung I Fokus" - frivillig klub for STU-elever
Samarbejde med offentlige og private virksomheder mhp. praktik
 
Udviklingsforløb for

  • voksne med behov for et uddannelsesperspektiv

  • voksne med behov for et beskæftigelsesperspektiv

  • voksne med læse-/stavevanskeligheder - herunder FVU og ordblindeundervisning

  • voksne med behov for at udvikle personlige og sociale kompetencer

  • voksne med andre og varierede undervisningsbehov grundet funktionsvanskeligheder

  • støttet beskæftigelse på interne og eksterne arbejdspladser

 

ASV Horsens
Nørrebrogade 36a
8700 Horsens
T: 76 29 72 00
E: asv@horsens.dk

 

Læs mere om ASV Horsens på vores hjemmeside, som du finder under

linket til højre.

SpecialUndervisningsNetværket