Om SpecialUndervisningsNetværket

SpecialUndervisningsNetværket er et fagligt udviklingsmiljø for specialundervisningscentre for unge og voksne. Deltagerkredsen er otte specialundervisningscentre på tværs af Danmark


Formålet for samarbejdet er, at uddannelsescentrene er på forkant med udvikling af:

  • faglighed og kvalitet i undervisningstilbud
  • samarbejde og dialog med forældre og pårørende
  • samarbejde med UU-vejledere, jobcentre og sagsbehandlere
Gennem de sidste 8 år har netværket blandt andet samarbejdet om udvikling af didaktiske og pædagogiske metoder for at højne læringen og udvikle elevernes viden og kompetencer til selv- og medbestemmelse i eget liv og i samfundslivet, om udvikling af samarbejde og kommunikation med forældre, UU-vejledere og jobcentre samt udvikling på praktikområdet, hvor gode praktikforløb er afgørende for elevernes afklaring og muligheder med hensyn til beskæftigelse eller uddannelse efter deres STU-uddannelse.

Fælles udviklingsprojekter har fokus på nyeste faglig viden inden for didaktik og pædagogik, udvikling i krav og lovgivning. Projekterne tager endvidere udgangspunkt i løbende brugertilfredshedsundersøgelser, som har til formål:
  • at overvåge kvaliteten i undervisningstilbuddene
  • at sikre at ressourcer prioriteres på de rigtige områder
  • at skabe udgangspunkt for dialog og læring på tværs af uddannelsescentrene
Med tilfredshedsundersøgelserne sikres, at brugernes behov og prioriteringer har fokus i udviklingsarbejdet.

Læs om SpecialUndervisningsNetværkets fælles udviklingsarbejde under Udviklingsprojekter
 
SpecialUndervisningsNetværket